faceb

 
 
shed 2018 mazs
 
 
fixture 2018 men mazs
 
 
brack men mazs
 
 
fixture 2018 wom mazs
 
 
brack wom mazs
 
 

 

SUNSET BASKET CUP, Nolikums, 2018.gada jūlijs

1.Pamatnoteikumi

          Visas spēles tiek aizvadītas saskaņā ar FIBA noteikumiem, piemērojot atsevišķus šajos spēļu noteikumos aprakstītos izņēmumus.

2.Spēļu organizācijas komiteja

          Spēļu organizācijas komitejas (turpmāk – Komitejas) lēmumi ir saistoši visām komandām un visiem spēlētājiem. Nodrošinot veiksmīgu turnīra norisi, Komitejai ir tiesības mainīt jebkuru noteikumu punktu. Visos domstarpību gadījumos galīgo lēmumu pieņem Komiteja.

3.Dalības maksa

          Dalības maksa vīriešu komandām ir noteikta 200 EUR, sieviešu komandām 100 EUR apmērā. Katra komanda drīkst turnīram pieteikt ne vairāk kā divpadsmit spēlētājus. Dalības maksa pilna apmērā jāapmaksā līdz 2018.gada 20.jūnijam. Apmaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

4.Spēles laiks

          Spēle risinās četras ceturtdaļas, katrai ceturtdaļai ilgstot astoņas minūtes. Spēles tiesnesim apturot spēli, apturēts tiek arī spēles laiks. Spēle tiek apturēta šādos gadījumos: ja bumba nonāk ārpus laukuma; ja tiek fiksēta piezīme; ja tiek izpildīti soda metieni; ja komandas atrodas minūtes pārtraukumā; un citos gadījumos, kad tiesnesis apstādinājis spēli. Katrai komandai pienākas viens minūtes pārtraukums pirmajā, otrajā un trešajā ceturtdaļā, un divi minūtes pārtraukumi ceturtajā ceturtdaļā.

5.Noteikumi neizšķirta rezultāta gadījumā

          Ja spēle beidzas ar neizšķirtu (vienādu) spēles rezultātu, tiek spēlēts piecu minūšu papildlaiks, kurā spēles laiku neaptur, izņemot papildlaika pēdējo minūti, un minūtes pārtraukumus nepiešķir. Ja rezultāts pēc papildlaika izspēles saglabājas neizšķirts, katra komanda izvēlas piecus spēlētājus, kuri izpilda pa vienam soda metienam katrs. Ja pēc pirmās soda metienu sērijas spēles rezultāts joprojām ir neizšķirts, komandas secīgi izpilda pa vienam soda metienam līdz kādas komandas pirmajam garām aizmestajam metienam.

6.Piezīmes

          Saņemot piecas personīgās piezīmes, spēlētājs atstāj spēles laukumu. Katrā spēles ceturtdaļā komandai ir piecu komandas piezīmju norma, kuru sasniedzot, pēc katras nākamās piezīmes pretinieku komanda izpilda soda metienus.

7.Vērtēšana

          Par uzvaru komandai tiek piešķirti divi punkti, par zaudējumu – viens punkts, bet par komandas diskvalifikāciju (komandas neierašanās uz spēli, spēlētāju vecuma ierobežojumu pārkāpšana, u.c.) – nulle punktu. Ja pēc apakšgrupu un finālspēļu izspēles divas komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, uzvar tā komanda, kura ir izcīnījusi uzvaru šo komandu savstarpējā spēlē. Ja vienāds punktu skaits ir trīs komandām, nosakot uzvarētāju, pirmkārt, vērā ņem savstarpējo spēļu rezultātus, otrkārt, iemesto/zaudēto punktu attiecību, un treškārt, gūto punktu kopsummu. Ja arī pēc šiem kritērijiem komandām ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka, veicot izlozi. Izlozi veic kāds no spēļu tiesnešiem.

8.Komandas un spēlētāji

          Katra komanda drīkst pieteikt ne vairāk kā divpadsmit spēlētājus. Visi spēlētāji ir jāreģistrē, informāciju turnīra organizatoriem nosūtot ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20. jūnijam. Vienam no komandas spēlētājiem ir atļauts vienlaicīgi būt arī par komandas treneri. Spēlētājam ir atļauts spēlēt tikai vienā komandā, kurā šis spēlētājs ir pieteikts. Katrai komandai ir jābūt diviem dažādu krāsu spēļu krekliem (gaišs un tumšs) ar spēlētāju numuriem.

9.Vecuma ierobežojumi

          Vīriešu 45+ grupā komandu spēlētājiem jābūt ne jaunākiem par 45 gadiem, kas aprit ne vēlāk kā 2018.gada 31.decembrī. Katrā komandā atļauts spēlēt vienam spēlētājam, kuram līdz 2017.gada 31.decembrim aprit vismaz 40 gadi. Sieviešu 35+ grupā komandu spēlētājām jābūt ne jaunākām 35 gadiem, kas aprit ne vēlāk kā 2018.gada 31.decembrī. Spēlētājiem, kuri spēlē basketbolu profesionāli, turnīrā piedalīties nav atļauts.

10. Atbildība

          Katrs spēlētājs uzņemas personisku atbildību par savu veselības stāvokli un iespējamajiem riskiem.

 
first                       lpapirs                          adsbalts                          logo 100                            logosporthotel   

  

                                
gerbonis    lkolumbs   liv nam   gsp   images